UNET

 

Společnost COMA s.r.o., provozovatel sítě UNET, se dnem  1. 10. 2018 sloučí se společností PODA a.s. Touto fúzí COMA s.r.o. zaniká a novým poskytovatelem datových a telekomunikačních služeb bude nadále nástupnická společnost PODA a.s.

Vzájemné obohacení na technické a obchodní úrovni umožní rozsáhlejší investice do infrastruktury a zvyšování kvality i rozsahu poskytovaných služeb. Všem klientům společnosti COMA s.r.o. budeme nadále zprostředkovávat připojení k internetu, TV vysílání, pevné i mobilní telefonní spojení a další služby.
 

Důležité odkazy:

UNET E-maily: https://webmail.unet.cz/src/login.php

UNET Klientská zóna: https://www.unet.cz/portal/account/Login

UNET Dokumenty: http://www.poda.cz/dokumenty-ke-stazeni/

 
Co tato změna přinese?

Všechny smlouvy přejdou od 1. října 2018 automaticky na společnost PODA a.s., která přebírá veškerá práva a povinnosti společnosti COMA s.r.o.

Faktury bude od uvedeného data vystavovat společnost PODA a.s. Účty, na které klienti dosud zasílali své platby, se nemění a mohou je využívat i nadále.

Všeobecné smluvní podmínky PODA a.s. jsou platné pro klienty COMA s.r.o. od stejného data, tj. 1. 10. 2018. Jejich aktuální znění je umístěno na webových stránkách www.poda.cz.

Pro lepší a rychlejší komunikaci a pro vyřizování dotazů a požadavků jsme zřídili Zákaznickou linku s číslem

703 730 730

ale klienti COMA a.s. mohou i nadále kontaktovat své servisní partnery, kteří se nemění.
 

Co teď musíte udělat?

I když změn spojených s fúzí je celá řada, klienti bývalé společnosti COMA s.r.o. nemusí udělat vůbec nic. Všechno vyřídíme za vás.
 

Pokud byste přece jen potřebovali v něčem poradit a máte raději osobní kontakt, jsme Vám stále a rádi k dispozici na pobočce v Poličce, Masarykova 8.
 

Webové stránky UNET  www.unet.cz budou funkční i v průběhu měsíce září.