Vyúčtování a platbyOdpovědi na otázky, které můžete mít...

 
Ukázka faktury

Průvodce vyúčtováním - Domácnosti

Faktura, daňový doklad, je úplným přehledem informací o platbách za naše služby.

 1. Číslo daňového dokladu je jedinečné a mění se s každým dalším vyúčtováním.
 2. Variabilní symbol je údaj totožný s klientským číslem.
 3. Klientské číslo je důležité pro identifikaci klienta při komunikaci a kontaktu s PODOU.
 4. Odběratel - fakturační adresa zákazníka, kterou uvedl ve smlouvě jako místo trvalého pobytu.
 5. Konečný příjemce smluvní adresa (nejčastěji místo připojení). Může se odlišovat od adresy uvedené ve smlouvě.
 6. Způsob úhrady je uveden podle údajů dohodnutých ve smlouvě.
 7. Zúčtovací období je časový úsek, za který vám posíláme vyúčtování. Nemusí se vždy shodo-vat s kalendářním měsícem.
 8. Přehled plateb je souhrn všech fakturovaných služeb, které u nás máte objednány spolu s přehledem plateb za jednotlivé služby.
 9. Celkem k úhradě je částka, kterou je třeba uhradit.
 10. Daň údaje důležité pro daňové povinnosti zákazníka.
 11. QR kód pomocí QR kódu můžete vaše vyúčtování uhradit přes mobilní aplikaci vaší banky.
 
Ukázka faktury

Rozpis vyúčtování

Výše vašeho vyúčtování je dána podmínkami vámi zvoleného tarifu. Fakturované období najdete na první straně faktury.

 1. Telefonní číslo, pro které je níže uvedeno vyúčtování.
 2. Jméno nebo označení linky – ke každému telefonnímu číslu je možno přiřadit jméno nebo označení (např. podle uživatele telefonního čísla).
 3. Paušální poplatky – zde se zobrazí vámi vybraný tarif spolu s počtem dní, kdy byl aktivní.
 4. Hlasové služby – jednotlivé řádky zobrazují konkrétní typy uskutečněných spojení. Jejich podrobný rozpis najdete v Klientské zóně.
 5. Volné jednotky znamenají počet jednotek, které jste v rámci svého tarifu čerpali zdarma a které jsme vám neúčtovali.
 6. SMS – počet SMS rozčleněný podle druhů spojení. Zde najdete i přehled odeslaných Dárcovských SMS.
 7. Data – zvolený datový balíček. Pokud si v průběhu fakturovaného období přikoupíte data, budou uvedeny v jednom z řádků.
 8. MMS – počet odeslaných MMS ve fakturovaném období.
 9. VoIP – počet uskutečněných konkrétních typů volání z pevné linky.